วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วิธีการใส่ปุ๋ยข้าวอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับพันธุ์ข้าวที่ไวต่อช่วงแสง


การใช้ปุ๋ยสำหรับพันธุ์ข้าวที่ไวต่อช่วงแสง ได้แก่ พันธุ์ข้าวที่ต้องปลูกเก็บเกี่ยวได้เฉพาะในฤดูนาปีเท่านั้น มีการใช้ปุ๋ยดังนี้
1. การใช้ปุ๋ยดินนาที่เป็นดินเหนียว ดินร่วน ดินร่วนปนทราย
- ปุ๋ยรองพื้นก่อนปักดำ เลือกใช้ปุ๋ย ดังนี้
ปุ๋ยสูตร 16-20-0, 18-22-0 หรือ
ปุ๋ยสูตร 20-20-0 ในอัตรา 20 กก./ไร่
- ปุ๋ยแต่งหน้า เลือกใช้ปุ๋ย ดังนี้
ปุ๋ยสูตร 20-0-0 (แอมโมเนียมซัลเฟต) 4-12 กก./ไร่
ปุ๋ยสูตร 25-0-0 (แอมโมเนียมคลอไรด์) 4-10 กก./ไร่
ปุ๋ยสูตร 46-0-0 (ยูเรีย) 2-6 กก./ไร่

2. ในดินนาที่เป็นดินทราย ดินร่วนทราย ดินทรายร่วน มีการใส่ปุ๋ยดังนี้
- ปุ๋ยรองพื้นก่อนปักดำ เลือกใช้ปุ๋ยดังนี้
ปุ๋ยสูตร 16-20-0, 18-22-0 หรือ
ปุ๋ยสูตร 20-20-0 ในอัตรา 20 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) ในอัตรา 4 กก./ไร่ หรือใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-8 ในอัตรา 25 กก./ไร่
- ปุ๋ยแต่งหน้า เลือกใช้ปุ๋ย ดังนี้
ปุ๋ยสูตร 20-0-0 (แอมโมเนียมซัลเฟต) 4-12 กก./ไร่
ปุ๋ยสูตร 25-0-0 (แอมโมเนียมคลอไรด์) 4-10 กก./ไร่
ปุ๋ยสูตร 46-0-0 (ยูเรีย) 2-6 กก./ไร่

ที่มา: หนังสือปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น